Disclaimer

Aanvaarding van de voorwaarden

Door deze website te bezoeken en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

Brouwerij Haacht nv 
Provinciesteenweg 28 
3190 Boortmeerbeek 
België 
(T) +32 (0)16 60 15 01 
Ondernemingsnummer: BTW BE 0415.276.794 RPR Leuven

Intellectuele eigendommen

De op deze website verstrekte informatie is beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Brouwerij Haacht is de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij kunnen gebruikmaken van YouTube, Flickr, Last.fm, Vimeo, ... als bronnen voor inhoud. Aangezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, door het plaatsen van links naar websites van derden, onbewust uw intellectuele eigendommen schenden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat de betrokken link zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande wij ernaar streven dat de informatie op onze website betrouwbaar is, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen met een voorstel ter correctie ervan is wel altijd mogelijk. 

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren. 

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren. Toch blijft dit steeds op uw eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Leuven.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. Brouwerij Haacht waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook. 

 

PRIVACY STATEMENT
Leeftijdsgrens

De Belgische Brouwers, de Belgische Federatie Wijn & Gedestilleerd, Comeos en alle Horecafederaties ondertekenden op 25 januari 2013, samen met de Minister van Volksgezondheid en de consumentenorganisaties OIVO en Test-Aankoop, het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Dit Convenant is het bewijs dat alle betrokken beroepsverenigingen uit de sector van bier en alcoholhoudende dranken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.

Het Convenant is vanaf 25 april 2013 van toepassing. De vorm en het toepassingsgebied van dit convenant zijn uniek en bieden een grotere effectiviteit dan een klassiek wettelijk kader. Samen met de overheid komt men tot een efficiënte zelfregulering, die afdwingbaar en sanctioneerbaar is en waarbij alle consumenten, vooral de jongeren, op een doeltreffende manier beschermd worden.

Door zich akkoord te verklaren met de inhoud van dit convenant, heeft Brouwerij Haacht zich ertoe verbonden haar websites niet toegankelijk te maken voor personen jonger dan 18 jaar.

Personen jonger dan 18 die een fictieve leeftijd opgeven om toch toegang te krijgen tot onze website, doen dit op eigen verantwoordelijkheid.

Contactgegevens

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, bijvoorbeeld via contact- of wedstrijdformulieren, in te zien, te laten wijzigen of uit de database te laten verwijderen. Dat kan op eenvoudig verzoek via onderstaande contactgegevens: 

Brouwerij Haacht nv
Provinciesteenweg 28
3190 Boortmeerbeek
België
(T) +32 (0)16 60 15 01
(E) info@haacht.com

Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en kunnen door Brouwerij Haacht niet meegedeeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de gebruiker, tenzij we er wettelijk toe verplicht zouden worden. 

Statistieken

Bepaalde gegevens worden bewaard in statistieken, hetgeen ons toelaat het surfgedrag van onze bezoekers beter te analyseren. Deze gegevens zijn volledig anoniem. Ze kunnen bestaan o.m. uit browsertype, IP-adres, taalkeuze enz. Met deze statistieken kunnen wij onze website beter afstemmen op de gebruikers.